Tijdens ziekte geldt er een opzegverbod voor de werkgever. De werkgever mag dan twee jaar lang niet tot ontslag overgaan en is verplicht om een deel van het loon (70%) door te betalen. Ontslaat de werkgever u toch, dan kunt u binnen twee maanden bezwaar maken tegen de geldigheid ervan.