De Kantonrechter Groningen heeft geoordeeld dat een werkgever volledig moet kunnen vertrouwen op de integriteit van de werknemer, zeker als deze is belast met verkoopactiviteiten.  Herhaalde diefstal c.q. verduistering c.q. zonder toestemming gebruiken van zaken uit de service shop levert een dringende reden voor ontslag op staande voet op, ook als het gaat om zaken die een relatief geringe economische waarde vertegenwoordigen. Een ander praktijkvoorbeeld betrof een houder van een bezinestation, die na 15 jaar werd ontslagen omdat hij zegeltjes bestemd voor klanten voor zichzelf achterhield.