Het recht op een ontslagvergoeding hangt af van de situatie en de wijze waarop het dienstverband wordt beëindigd. Als u zelf de overeenkomst opzegt hebt u in beginsel geen recht op een ontslagvergoeding. Een andere mogelijkheid is dat u de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen laat ontbinden door de kantonrechter. Meestal is het de werkgever die een dergelijk verzoek bij de kantonrechter indient, maar de omgekeerde situatie is niet uitgesloten. Als u de arbeidsovereenkomst via de rechter laat ontbinden dan kunt u verzoeken tevens een ontslagvergoeding vast te stellen. Onder bepaalde voorwaarden kan deze worden toegekend. Indien u een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter overweegt is het van belang dat u vooraf nader juridisch advies inwint over uw kansen en de risico’s. Let u er daarnaast op dat de kans groot is dat u door het UWV als verwijtbaar werkloos wordt gezien als u zelf ontslag neemt. Als u wordt aangemerkt als verwijtbaar werkloos dan hebt u geen recht op een WW-uitkering.