Werkgever wil mensen ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen. Er zijn twee werknemers met een jaarcontract. Kan de werkgever twee werknemers met een vast contract ontslaan of moeten eerst de jaarcontracten niet verlengd worden?

In principe is het zo dat het UWV als uitgangspunt hanteert dat werknemers die werkzaam zijn op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst die binnen 26 weken na datum indiening ontslagaanvraag van rechtswege eindigt, eerst voor ontslag in aanmerking komen. Aannemelijk moet zijn dat de arbeidsverhouding niet wordt verlengd. Pas na deze werknemers komen de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in aanmerking.