Als er niets over een opzegtermijn is overeengekomen dan geldt de wettelijke opzegtermijn. Deze bedraagt voor de werknemer één maand. Voor de werkgever geldt dat de opzegtermijn afhankelijk is van de duur van het dienstverband: bij een dienstverband korter dan vijf jaar geldt een opzegtermijn van één maand; bij een dienstverband tussen de vijf en tien jaar geldt een opzegtermijn van twee maanden; bij een dienstverband tussen de tien en vijftien jaar geldt een opzegtermijn van drie maanden en bij een dienstverband van vijftien jaar of langer bedraagt de opzegtermijn vier maanden. Let op: een dienstverband voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden beëindigd als dit schriftelijk is overeengekomen.