Het UWV kent geen ontslagvergoedingen toe. Dat betekent echter niet dat er geen mogelijkheden voor u zijn. Allereerst kunt u schriftelijk uw bezwaar maken tegen de ontslagaanvraag bij het UWV. U kunt zich hierbij laten bijstaan door een arbeidsrechtjurist. Het UWV beslist of er toestemming wordt verleend voor het ontslag. Wordt er geen toestemming verleend, dan blijft u gewoon in dienst en hebt u recht op uw loon. Als er ondanks het bezwaar toch toestemming wordt verleend, dan mag de werkgever het dienstverband opzeggen. Ook hier houden de mogelijkheden voor u niet op. Indien er sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag hebt u namelijk de mogelijkheid om hiervoor naar de kantonrechter te gaan. De rechter mag zelfstandig toetsen, zonder dat hij aan het oordeel van het UWV is gebonden. Mogelijk oordeelt de rechter dat u recht hebt op schadevergoeding. Ook kan het zijn dat de rechter de werkgever veroordeeld de arbeidsovereenkomst te herstellen.