Er geldt een ontslagverbod tijdens ziekte, maar de ontslagverboden gelden niet bij een opzegging gedurende de proeftijd. Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang worden opgezegd.