Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Transitie vergoeding

Rekentool

<-- Gebruik de rekentool in de linker kolom

Hiermee kunt u snel uitrekenen wat de hoogte is van uw transitie vergoeding die gaat gelden per 1 juli 2015. De klassieke ontslagvergoeding via de kantonrechter zal dan vervallen. De transitie vergoeding is niet zozeer bedoeld als compensatie voor ontslag, maar dient ingezet te worden om ander werk te vinden middels omscholing, outplacement, verdere studie, verhuizen e.d. 

Wat is de transitievergoeding?

Het is de opvolger van de regeling die bekend staat onder de naam kantonrechtersformule. De uitkomst is veel lager dan de gouden handdruk die jarenlang een compensatie was voor verlies aan inkomen bij ontslag. De wetgever heeft dit verlies echter gecompenseerd met de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan tegen een ontslagbesluit. Verder bestaat er nog een kleine mogelijkheid om via de kantonrechter af te wijken van de uitkomst, als dit bijvoorbeeld leidt tot onaanvaardbare gevolgen, of als de werkgever zich niet netjes heeft opgesteld.

Hoger beroep

Als u het niet eens bent met uw ontslag, of als u de uitkomst van de berekening van van de transitievergoeding te laag vindt, dan kunt u in hoger beroep. De rechter kijkt dan in hoeverre het ontslag wel geldig was, of de rechter bekijkt of het ontslag ongedaan kan worden gemaakt.

Hogere vergoeding

De transisitievergoeding kan worden aangepast door de rechter. Dit kan alleen als er sprake is van een bijzondere situatie. Denk hierbij aan een situatie waarbij er na ontslag geen uitzicht is op ander werk, bijvoorbeeld vanwege een hele specifieke functie, uw leeftijd, ziekte, of andere persoonlijke omstandigheden.

Ook kan de vergoeding hoger worden vastgesteld, als de werkgever een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Voorbeeld

De transitievergoeding zal mogelijk hoger kunnen worden vastgesteld, als blijkt dat de werkgever zich niet heeft gehouden aan elementaire regels die gelden voor de arbeidsomstandigheden op het werk, zoals te onveilig werk en te zwaar werk.

Suggesties

Ontslag in overleg
Protest tegen non-actief stelling
Onterecht ontslagen