Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Transitievergoeding

Rekentool

Hiermee kunt u snel uitrekenen wat de hoogte is van uw transitievergoeding.  

Wat is de transitievergoeding?

Sinds de invoering van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) bestaat recht op de transitievergoeding. De transitievergoeding is in de plaats gekomen van de kantonrechtersformule en is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. De transitievergoeding is een forfaitaire vergoeding. Indien aan de voorwaarden is voldaan is het een recht van de werknemer. Hiervan kan worden afgeweken bij CAO, mits er sprake is van een gelijkwaardige voorziening. De vergoeding is verschuldigd, ongeacht de daadwerkelijke gevolgen van het ontslag voor de werknemer.

Hoger beroep

Als u het niet eens bent met uw ontslag, of als u de uitkomst van de berekening van van de transitievergoeding te laag vindt, dan kunt u in hoger beroep. De rechter kijkt dan in hoeverre het ontslag wel rechtsgeldig was en of het ontslag ongedaan kan worden gemaakt.

 

Suggesties

Ontslag in overleg
Protest tegen non-actief stelling
Onterecht ontslagen