Ja, dit is toegestaan. De wettelijke opzegtermijn bedraagt één maand, maar van deze termijn kan schriftelijk worden afgeweken. Dat betekent dat in de arbeidsovereenkomst of in de CAO een andere termijn kan zijn overeengekomen. De opzegtermijn voor de werknemer mag bij verlenging niet langer zijn dan zes maanden en voor de werkgever niet korter dan het dubbele van de opzegtermijn voor de werknemer. Voor uw werkgever geldt in uw situatie dus een opzegtermijn van zes maanden, tenzij in de CAO voor de werkgever een kortere termijn is overeengekomen (maar deze termijn mag dan niet korter zijn dan de termijn voor dewerknemer). Soms is het echter wel mogelijk om in onderling overleg met de werkgever tot een kortere termijn te komen.