Mijn contract loopt af op 30 april maar ik ben sinds begin november ziek. Nu word mijn contract niet verlengd en omdat ik hier al 5 jaarcontracten heb gehad krijg ik een ontslagvergoeding mee. De werkgever biedt een beëindigingsovereenkomst aan, maar doe ik er goed aan om hiermee akkoord te gaan? 

Het eerste punt wat van belang is om nader te onderzoeken is of u niet al in vaste dienst bent. U geeft aan dat u al 5 jaarcontracten hebt gehad. Op basis van de wet is het vierde tijdelijke contract een contract voor onbepaalde tijd. Hiervan mag in een CAO zijn afgeweken. Van belang is dus dat u nakijkt of er een CAO van toepassing en zo ja, of hierin een afwijkende regeling is opgenomen. Is er geen afwijkende regeling in een CAO, dan bent u waarschijnlijk al in vaste dienst en loopt uw contract dus niet vanzelf af op 30 april. Als u in vaste dienst bent dan raad ik u aan niet akkoord te gaan met een beëindigingsvoorstel tijdens ziekte. U komt dan namelijk hoogstwaarschijnlijk niet in aanmerking voor een uitkering. Indien u beter bent en beter bent gemeld, kunt u overwegen akkoord te gaan met een beëindigingsvoorstel. Wij kunnen voor u de overeenkomst controleren en met de werkgever onderhandelen om met een voor u zo gunstig mogelijke regeling uit dienst te treden. Dit is van groots belang aangezien de overeenkomst aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om in aanmerking te komen voor een uitkering.