Er is sprake van stilzwijgende verlenging omdat de arbeidsovereenkomst door partijen zonder tegenspraak is voortgezet. Dat betekent normaal gesproken dat de overeenkomst wordt geacht voor dezelfde tijd, maar ten hoogste voor een jaar, op de vroegere voorwaarden te zijn aangegaan. Omdat het hier echter gaat om het vierde contract, bent u in vaste dienst, tenzij er een CAO is die meerdere tijdelijke contracten toestaat. De wet bepaalt namelijk dat wanneer meer dan drie contracten voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, de laatste overeenkomst geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd.