Uw jaarcontract loopt automatisch af. Voorafgaande opzegging is alleen nodig als dat schriftelijk is bepaald, bijvoorbeeld in uw arbeidsovereenkomst. Dat is meestal niet het geval. Het uitgangspunt is dus dat de werkgever niet schriftelijk hoeft op te zeggen.