Als u twee weken geleden een verlenging hebt gehad van drie maanden dan mag de werkgever in principe nu niet zomaar opzeggen. Een contract voor bepaalde tijd mag alleen tussentijds worden beëindigd als deze mogelijkheid schriftelijk is overeengekomen. Indien deze mogelijkheid is opgenomen, kan de werkgever drie wegen bewandelen om uw arbeidsovereenkomst te beëindigen: via het UWV, via de kantonrechter of met wederzijds goedvinden. De werkgever is dan wel gebonden aan de opzegtermijn. Indien de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging niet schriftelijk is overeengekomen, mag de werkgever niet opzeggen en hebt u in beginsel het recht om het contract uit te werken. Let wel op, als er sprake is van een ontslag op staande voet is het anders. Maar een ontslag op staande voet mag alleen als er sprake is van een dringende reden, bijvoorbeeld diefstal. Met betrekking tot het aantal uren: indien een arbeidsovereenkomst ten minste drie maanden heeft geduurd, wordt de bedongen arbeid vermoed een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid in de afgelopen drie maanden.