Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt een maximale duur van de proeftijd van één maand of van twee maanden. Als de arbeidsovereenkomst voor korter dan twee jaar wordt aangegaan, dan geldt een maximale proeftijd van één maand. Als de arbeidsovereenkomst twee jaar of langer duurt dan gaat het om een proeftijd van maximaal twee maanden. In principe is het dus niet toegestaan om bij een contract van een half jaar een proeftijd van twee maanden te hanteren, maar van de maximale duur van de proeftijd kan in de CAO worden afgeweken. De maximale proeftijd mag echter nooit langer dan twee maanden bedragen. Als de proeftijd de maximale duur overschrijdt, dan is deze nietig.