Wilt u recht op WW uitkering behouden dan mag u niet instemmen met een ontslag met wederzijds goedvinden als u ziek bent en ook ziek bent gemeld. Werkt u nu nog en u kunt nog werken, dan is ontslag via wederzijdse instemming in principe mogelijk met behoud van een WW uitkering. Laat echter wel een advocaat naar de vaststellingsovereenkomst kijken, voordat u die ondertekent.