Dat is onder andere afhankelijk van de tussenpozen. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, tellen mee in de keten van arbeidsovereenkomsten. 

U hebt een vast contract als de arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden en een periode van 36 maanden overschrijden. Bij het bepalen van de 36 maanden worden de tussenpozen (van niet meer dan drie maanden) meegerekend. 

Ook als meer dan drie contracten voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, hebt u een vast contract. 

Als de tussenpozen langer zijn dan drie maanden dan wordt de keten in beginsel doorbroken, en moet er opnieuw worden geteld. 

Het bovenstaande kan anders zijn indien er een CAO van toepassing is die een afwijkende regeling bevat.