Voor de ketenregeling van arbeidsovereenkomsten geldt dat deze regeling van toepassing is op elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers, die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijs geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn. Dit geldt onder andere voor de situatie waarin een werknemer zowel als uitzendkracht als op basis van een arbeidsovereenkomst (nagenoeg) dezelfde werkzaamheden verricht voor hetzelfde bedrijf. De tijd die u als uitzendkracht bij de werkgever hebt gewerkt telt dus mee als schakel in de keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, mits het gaat om nagenoeg dezelfde werkzaamheden. Er is in dat geval dus inderdaad sprake van drie contracten in de ketenregeling. Het kan echter ook zijn dat er omstandigheden spelen waardoor u in feite al meerdere contracten hebt gehad en mogelijk in vaste dienst bent. Dit laatste kan spelen als u zich tijdens de drie maanden via het uitzendbureau ziek hebt gemeld.