Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Onterecht ontslagen

Onterecht ontslag

Als u vindt dat u onterecht bent ontslagen, kunt u het ontslag aanvechten. Via een gerechtelijke procedure kunt u vorderen dat het ontslag wordt vernietigd. Ook kunt u een schadevergoeding laten vaststellen.
 

Ontslagvergoeding

De vergoeding voor onterecht ontslag wordt gevraagd in een procedure kennelijk onredelijk ontslag. De rechter gaat hierbij kijken of het ontslag redelijk is. Daarbij beoordeelt de rechter of er eventueel schuld is bij uzelf of bij uw werkgever.
 

Kantonrechtersformule

Op basis van uw persoonlijke situatie stelt de rechter vervolgens een eventuele ontslagvergoeding vast op basis van de kantonrechtersformule. De rechter moet dan wel van mening zijn dat het niet alleen uw eigen schuld is dat u bent ontslagen. Uw werkgever moet (ook) schuld hebben aan uw ontslag. De ontslagvergoeding is hoger naarmate uw werkgever zich niet correct als goed werkgever heeft opgesteld.

Wat te doen bij ontslag?

Als u onterecht wordt of bent ontslagen, is er de mogelijkheid hiervoor een schadevergoeding te eisen. Mogelijk kunt u hierover afspraken maken met uw werkgever. Als dit niet lukt, kunt u de rechter vragen een vergoeding vast te stellen. In dat geval wordt het loon wat u mist vergoed tot een redelijk bedrag. Dit worden ook wel gederfde inkomsten genoemd. U moet echter wel zelf vragen naar deze vergoeding. Deze wordt niet automatisch door de werkgever uitgekeerd. Naast een eventuele ontslagvergoeding behoudt u tevens het recht op een WW-uitkering. Het wil niet zeggen dat als u een ontslagvergoeding heeft gekregen, u geen recht meer hebt op een uitkering.

Wanneer is ontslag onredelijk?

Door uitspraken van de rechters zijn er al verschillende voorbeelden van onredelijk ontslag bekend. Als u bijvoorbeeld wordt ontslagen zonder dat uw werkgever aangeeft waarom u wordt ontslagen, kan dit worden gezien als een onterecht ontslag. Ook als uw werkgever u een reden voor ontslag geeft die niet klopt, dan kan het zijn dat dit ontslag onterecht is. U kunt dan wel worden ontslagen, maar uw werkgever moet uw schade dan vergoeden. Deze schade wordt vastgesteld op basis van redelijkheid. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de kantonrechtersformule. Het kan echter ook zijn dat de rechter besluit dat uw overeenkomst niet word ontbonden. In dat geval kunt u gewoon blijven werken bij uw werkgever.

Afweging belangen door de rechter

In elke situatie moet een afweging worden gemaakt of een ontslag in de specifieke situatie ook echt onredelijk is. Er is vooraf dus geen garantie of een genoemd geval in uw situatie ook onredelijk is. Ook de hoogte van de vergoeding kan per ontslag schelen. Bij ontslag zonder enige opgaaf van reden kan het zijn dat u een andere ontslagvergoeding krijgt dan een werknemer van een ander bedrijf. Ook is het mogelijk dat u wel een vergoeding krijgt, maar een andere werknemer bij een andere werkgever bijvoorbeeld niet.
 

Procedure ontslag

De juristen van ontslagwinkel kunnen u bijstaan als u een procedure wenst te volgen vanwege kennelijk onredelijk ontslag. In een procedure kunt u vragen om:
  • herstel van de arbeidsovereenkomst;
  • schadevergoeding van de werkgever. 

Juridisch advies ontslag, kosten

Meestal is de dienstverlening gratis omdat het vaak is verzekerd, of doordat uw werkgever deze kosten zal vergoeden. De eerste adviezen en contacten zijn altijd zonder kosten. Neem daarom direct met ons contact op. 


Suggesties

Ontslagprocedure
Ontslagvergoeding
Kantonrechtersformule
Juridisch advies bij ontslag