Een arbeidscontract voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege wanneer de duur is verstreken. Dat betekent dat zowel voor de werkgever als voor de werknemer in principe geen opzegtermijn geldt als één van beide partijen het contract niet wil verlengen. Hiervan kan worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst.