De opzegtermijn bedraagt één maand. Van belang is daarnaast de dag waartegen opgezegd mag worden. De wet schrijft voor dat er tegen de laatste dag van de maand opgezegd moet worden, binnen welke maand de opzegtermijn eindigt. Het is echter mogelijk dat in uw contract of in de CAO is bepaald dat er tegen een andere dag opgezegd moet worden.