Ja, dat mag. Het opzegverbod tijdens ziekte is in deze situatie niet van toepassing. Het contract eindigt van rechtswege en het staat de werkgever vrij om te beslissen uw contract niet te verlengen.