Een contract voor bepaalde tijd mag alleen tussentijds worden beëindigd als deze mogelijkheid in het contract of in de CAO is opgenomen. Dat geldt zowel voor de werknemer als voor de werkgever. Als een tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen, dan kan de werkgever het contract beëindigen via de kantonrechter, door een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV of door middel van een beëindiging met wederzijds goedvinden. Ik raad u aan nooit zomaar een beëindigingsovereenkomst te ondertekenen omdat u het risico loopt uw recht op een uitkering te verspillen. De overeenkomst moet namelijk aan bepaalde voorwaarden voldoen om uw WW-rechten veilig te stellen. Ik raad u aan eerst juridisch advies in te winnen voordat u een dergelijke overeenkomst ondertekent.