Door de overgang van de onderneming gaan de rechten en plichten van de werkgever die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer in beginsel van rechtswege over op de verkrijger (de nieuwe werkgever). De werknemers gaan dus over naar de nieuwe werkgever en volgen als het ware de onderneming. Uw arbeidscontract blijft dus in stand. Het is niet nodig en vaak niet aan te raden om een nieuwe arbeidsovereenkomst te tekenen, omdat daardoor bepaalde rechten verloren kunnen gaan.