"Ik heb een 0-urencontract, maar ik ben aangenomen op basis van drie dagen per week (28 uur). Wat zijn mijn rechten, als werknemer, bij een nulurencontract?"

Bij een nul-urencontract geldt in beginsel het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Dit houdt in dat de omvang van uw dienstverband het gemiddelde aantal uren is dat u de afgelopen drie maanden hebt gewerkt. Dit kan anders zijn als de werkgever kan aantonen dat het niet structureel is geweest of als er een CAO van toepassing is die anders voorschrijft. 

In uw situatie zou dat dus betekenen dat u nadat u drie maanden structureel 28 uur per week hebt gewerkt, de overeengekomen arbeidsduur is veranderd van 0 uur naar 28 uur. U behoudt dan dus ook recht op dat aantal uren en het loon dat daaraan gekoppeld is.