Nee, de werkgever mag uw arbeidsovereenkomst niet zomaar eenzijdig aanpassen. Ook als er een wijzigingsbeding in uw arbeidsovereenkomst is opgenomen, mag de werkgever daar alleen een beroep op doen in geval van zwaarwichtige bedrijfsbelangen. Ik raad u ook aan om niet zomaar akkoord te gaan, onder andere omdat u hiermee uw uitkeringsrechten fors in gevaar brengt. Mogelijk zal de werkgever andere stappen ondernemen als u niet akkoord gaat, zoals het aanbieden van een beëindigingsovereenkomst. Ik raad u aan nergens mee akkoord te gaan en niets te ondertekenen voordat u nader juridisch advies hebt ingewonnen.