Nee, dit mag niet. Deze proeftijd is nietig omdat de werkgever zich reeds op de hoogte heeft kunnen stellen van uw geschiktheid, doordat u eerder in dienst was van de werkgever. In een dergelijke situatie kan slechts een nieuwe proeftijd worden bedongen als de arbeidsovereenkomst duidelijk andere vaardigheden en verantwoordelijkheden van de medewerker eist, waarover de vorige arbeidsovereenkomst geen of onvoldoende inzicht heeft gegeven. Daarnaast is deze proeftijd ook nietig omdat de duur van de proeftijd te lang is. Elk beding waarbij de proeftijd op langer dan twee maanden wordt gesteld is namelijk nietig. Er wordt vanuit gegaan dat de arbeidsovereenkomst zonder proeftijd is overeengekomen. Mocht de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen tijdens deze nietige proeftijd dan raad ik u aan direct contact op te nemen met een arbeidsrecht jurist.