Ik heb mondeling een 3de contractverlenging gekregen, de datum is 3 weken geleden ingegaan. Ik heb nog geen contract ondertekend. Heb ik nu recht op een contract voor onbepaalde tijd?

Als ik het goed begrijp is uw contract drie weken geleden afgelopen en hebt u nog geen nieuw contract (het contract van 17 maanden wat aan u mondeling is toegezegd) ondertekend. Indien u na afloop van het laatste contract nog hebt doorgewerkt, dan is het contract stilzwijgend verlengd. Dat betekent dat de arbeidsovereenkomst wordt geacht voor dezelfde periode, maar met een maximum van een jaar, en onder dezelfde voorwaarden te zijn aangegaan. De duur van uw laatste contract is dus doorslaggevend.

Alleen als u bij verlenging een vast contract had moeten krijgen, gaat het bij stilzwijgende verlenging om een vast dienstverband. Dat is kort gezegd in beginsel het geval als u al meer dan drie contracten voor bepaalde tijd hebt gehad met tussenpozen van niet meer dan drie maanden of als de contracten een periode van 36 maanden overschrijden met tussenpozen van niet meer dan drie maanden (eventuele tussenpozen inbegrepen). In een CAO kan overigens van deze regeling zijn afgeweken.