De werkgever is niet verplicht om u een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden. Het kan zijn dat de werkgever beslist om afscheid van u te nemen. Biedt de werkgever u wel een nieuwe arbeidsovereenkomst aan, dan is er sprake van een vast dienstverband, tenzij er een CAO van toepassing is die meer dan drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogelijk maakt. Van belang is wel dat de arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden.