Een relatiebeding houdt kort gezegd in dat de medewerker wordt verboden om bepaalde contacten te onderhouden met relaties van de ex-werkgever. De vraag is wanneer een dergelijk beding wordt overtreden. Met de komst van social media is met name de rechtspraak waarin een relatiebeding al dan niet door middel van social media werd overtreden interessant. Een overzicht van deze jurisprudentie leidt tot de conclusie dat er nog geen duidelijke lijn is in de rechtspraak. Verschillende factoren lijken een rol te spelen bij de vraag of bij het gebruik van social media sprake is van overtreding van het relatiebeding, zoals onder andere: de aard van het netwerk, de wijze van communiceren, de inhoud van het contact, de vraag of het contact/de uitlating als zakelijk of als privé moet worden beschouwd en de vraag wie het contact heeft geïnitieerd. Totdat er een duidelijker beeld uit de rechtspraak blijkt, is het van belang dat werkgevers en werknemers zich bewust zijn van het feit dat het van belang kan zijn om aanvullende afspraken te maken over het gebruik van social media in het kader van het relatiebeding.