Het is van belang dat u uw arbeidsovereenkomst op dit punt goed naleest. Waarschijnlijk is het namelijk zo dat deze opzegtermijn geldt voor tussentijdse beëindiging. Uw contract loopt dan automatisch af. Maar als er echt specifiek een opzegtermijn van één maand is opgenomen om het contract te doen beëindigen, dan dient de werkgever zich daaraan te houden. Op basis van de wet hebt u na meer dan drie contracten (dus vanaf het 4de contract) voor bepaalde tijd recht op een contract voor onbepaalde tijd. Van deze regel kan in een CAO afgeweken zijn.