Als u ziek bent is het inderdaad niet aan te raden om een beëindigingsovereenkomst te tekenen, aangezien u dan hoogstwaarschijnlijk niet in aanmerking komt voor een uitkering. 

Indien u een vast contract hebt kan de werkgever u niet zomaar ontslaan. De werkgever kan dan grofweg drie wegen bewandelen: ontslag via het UWV, ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter of een einde maken aan het dienstverband met wederzijds goedvinden middels een beëindigingsovereenkomst. 

Ontslag via het UWV is in de eerste twee jaar van ziekte niet zomaar mogelijk. Er geldt namelijk een opzegverbod tijdens ziekte. Hierop bestaan een aantal uitzonderingen. Hierover kunt u zich nader laten informeren. Zoals reeds gezegd is een beëindiging met wederzijds goedvinden ook niet aan te raden. Wat resteert is dat de werkgever een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter indient. Weliswaar is er dan geen sprake van opzegging en geldt het opzegverbod tijdens ziekte strikt genomen niet, maar de rechter zal zich er wel van moeten vergewissen of het ontbindingsverzoek verband houdt met het opzegverbod. 

Indien de werkgever niets in gang heeft gezet, kan hij u niet zomaar ontslaan. Tijdens de eerste twee jaar van ziekte kan de werkgever dan ook niet zomaar stoppen met loon betalen. Indien hij dat wel doet kunt u per aangetekende brief een loonvordering sturen en protesteren tegen een eventueel ontslag.