Er zijn grofweg drie wegen die de werkgever kan bewandelen: een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV; de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden of aan u een beëindigingsovereenkomst aanbieden. Een ontslag op staande voet is alleen mogelijk als er sprake is van een dringende reden. Ik raad u niet aan niet zomaar ergens mee in te stemmen of iets te ondertekenen zonder dat u eerst juridisch advies hebt ingewonnen.