Allereerst raad ik u ten zeerste af om zomaar zelf ontslag te nemen. Het UWV zal u aanmerken als verwijtbaar werkloos en daardoor hebt u geen recht op een WW-uitkering. Laat u zich dus niet onder druk zetten door de werkgever. 

Een optie is wel dat het dienstverband met wederzijds goedvinden wordt beëindigd via een beëindigingsovereenkomst. Als de werkgever u inderdaad een beëindigingsovereenkomst aanbiedt, dan staat het u vrij om daar wel of niet mee akkoord te gaan. Indien u overweegt om akkoord te gaan, raad ik u aan de overeenkomst te laten controleren door een arbeidsrechtjurist. Wij kunnen dat bijvoorbeeld voor u doen. De overeenkomst moet namelijk aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. Daarnaast zijn er ook andere rechten/mogelijkheden waar u op gewezen kunt worden door een arbeidsrechtjurist. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ontslagvergoeding en de hoogte hiervan, de door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn en het laten vervallen/matigen van bepaalde bedingen. Het voordeel bij een beëindiging met wederzijds goedvinden is dat u ruimte heeft om te onderhandelen.  

Als u niet akkoord gaat met de beëindigingsovereenkomst dan zal de werkgever, zoals hij aangeeft, mogelijk een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter starten. Of een ontbinding via de rechter voor u gunstig uit zal pakken (met het oog op een ontslagvergoeding) hangt van meerdere omstandigheden af. De reden van ontslag speelt hier onder andere een rol.