Na 1 juli 2015 is er een belangrijke wijziging opgetreden in de termijn waarbinnen bezwaar moet worden gemaakt door de werknemer tegen het ontslag op staande voet.

Termijn van twee maanden
De werknemer die het oneens is met het ontslag op staande voet, moet de vernietiging verzoeken in een procedure bij de kantonrechter. Dat moet snel en wel binnen twee maanden. In het geval dat niet gebeurt blijft het ontslag op staande voet geldig waardoor er geen aanspraak is op een WW uitkering. Dit is uiteraard een ingrijpende situatie.

Direct maatregelen nemen
Als het ontslag op staande voet onterecht is, met er dus onmiddelijk actie worden ondernomen. De inkomens terugval is anders erg groot:

  • geen salaris
  • geen WW uitkering
  • terug naar bijstandsniveau (!)