Een contract voor bepaalde tijd loopt van rechtswege af na het verstrijken van de termijn. Het staat de werkgever vrij om te beslissen of hij het contract verlengd of niet. In principe is een mondelinge toezegging over het verlengen van het contract bindend. Het probleem zit hem echter allereerst in de bewijslast. Daarom geldt voor alle mondelinge toezeggingen dat het verstandig is deze door uw werkgever op schrift te laten stellen of een mondelinge toezegging eventueel zelf schriftelijk te bevestigen.