Werkgever kan een vaststellingsovereenkomst proberen te sluiten. Maar hij kan dat niet bij u afdwingen. Via de kantonrechter kan er (net als bij een overeenkomst) kans zijn op een vergoeding maar dat hangt van vele factoren af, te veel om daar hier op in te gaan. En wanneer werkgeer u ontslaat middels een vergunning van het UWV bestaat - in principe - geen recht op een vergoeding. Die weg moet u zien te vermijden. Als de werkgever kan aantonen dat er te weinig werk is zal het UWV een ontslagvergunning verlenen. Dan is er geen ontslagvergoeding. Te weinig werk moet ook aangetoond worden bij de kantonrechter, daar kan eventueel wel een ontslagvergoeding bij zitten. De hoogte is afhankelijk van aantal jaren bij de werkgever, de leeftijd, het maandsalaris en of er sprake is van verwijtbaarheid. Echter, als de werkgever niet over veel middelen beschikt dan is het risico aanwezig dat de rechter de vergoeding matigt. Bij een vaststellingsovereenkomst (en daar kan de werkgever met werknemer samen voor kiezen) zit meestal wel een ontslagvergoeding. Zo'n overeenkomst zou ik altijd door een advocaat of eventueel een arbeidsrechtjurist laten toetsen.