De werkgever is verplicht om gehoor te geven aan de uitspraak van de rechter. De werkgever kan mogelijk wel hoger beroep instellen tegen de uitspraak van de rechter. Een andere mogelijkheid is dat de werkgever zal aansturen op ontslag via een andere weg. Mogelijk biedt hij u een beëindigingsovereenkomst aan. Als u voornemens bent hiermee akkoord te gaan raad ik u aan eerst juridisch advies in te winnen over de inhoud van de overeenkomst.