Een proeftijd moet schriftelijk worden overeengekomen. U hebt nog geen arbeidsovereenkomst getekend. Een mondeling overeengekomen proeftijd heeft geen werking en kan daarom niet worden ingeroepen. Wat uw werkgever doet is daarom niet juist. U kunt zich op het standpunt stellen dat er geen proeftijd overeengekomen is. Opzegging terwijl er geen proeftijd is, kan leiden tot een nietig of schadeplichtig ontslag. Het is dus van belang dat u protesteert tegen het ontslag, omdat u anders mogelijk problemen kunt krijgen met het UWV voor een eventuele WW-uitkering.