Het is van belang dat u zich goed realiseert dat u uw WW-rechten fors in gevaar brengt als u zelf ontslag neemt! U wordt hoogstwaarschijnlijk aangemerkt als verwijtbaar werkloos en komt daarom niet in aanmerking voor een WW-uitkering. Ik raad u dus aan geen ontslag te nemen vanwege het enkele feit dat uw werkgever het loon niet betaalt, maar om te zorgen dat het achterstallig loon wordt betaald. De eerste stap die u dient te nemen is een loonvorderingsbrief sturen naar de werkgever (bij voorkeur per aangetekende post). Als uitbetaling binnen de in de brief gestelde termijn uitblijft dan kunt u via een advocaat een procedure bij de rechter starten. Voordat een eventuele procedure wordt gestart is van belang dat de reden van niet-betaling wordt achterhaalt: wil de werkgever niet betalen of kan de werkgever niet betalen. Als de werkgever niet wil betalen dan zal het loon worden gevorderd via een kort geding procedure. Naast het loon hebt u recht op wettelijke rente en op een wettelijke verhoging. De wettelijke verhoging is een boete die de werkgever verschuldigd is omdat hij het loon te laat betaalt. Als de werkgever niet kan betalen, omdat hij in financiële problemen zit, dan is het in bepaalde omstandigheden mogelijk om de werkgever failliet te laten verklaren. Mogelijk komt u in aanmerking voor een uitkering wegens betalingsmacht via het UWV.