Volgens de wet mag een werkgever drie jaarcontracten geven. Het vierde contract zal dan een contract voor onbepaalde tijd moeten zijn. Van deze regeling kan echter bij CAO afgeweken zijn. Het is dus van belang dat u nakijkt of voor u een CAO van toepassing is, en zo ja, of deze een afwijkende regeling heeft.