Een jaarcontract loopt vanzelf af. U mag het contract alleen tussentijds beëindigen als deze mogelijkheid schriftelijk is overeengekomen. Als deze mogelijkheid is overeengekomen dan mag u tussentijds opzeggen, ook terwijl u ziek bent. U dient zich echter wel te houden aan de voor u geldende opzegtermijn. Daarnaast is het van belang dat u zich realiseert dat het vaak niet verstandig is om zelf ontslag te nemen (tijdens ziekte). U komt dan waarschijnlijk niet in aanmerking voor een WW-uitkering of Ziektewetuitkering.