Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Verfijnd op Tag: wedertewerkstelling

Ontslag op staande voet, en nu?

Na 1 juli is er een belangrijke wijziging opgetreden in de termijn waarbinnen bezwaar moet worden gemaakt door de werknemer tegen het ontslag op staande voet. De werknemer die het oneens is met het ontslag op staande voet, moet de vernietiging verzoe…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Ontslag Op Staande Voet, Wedertewerkstelling

september 20, 2015  |   Share:

Ontslag om economische redenen. Nu is een ander aangenomen.

Ik had een vast dienstverband bij mijn vorige werkgever. Nu zit ik in de WW na ontslag om bedrijfseconomische reden. Vlak na mijn ontslag hebben ze iemand aangenomen voor hetzelfde werk. Het gaat om Poolse uitzendkrachten. Mag dat zomaar? UWV geef…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Uwv Toestemming, Wederindiensttredingsvoorwaarde, Wedertewerkstelling

september 13, 2013  |   Share:

Moest direct pand verlaten, kan ik dit aanvechten?

U mag alleen worden weggestuurd als daarvoor een voldoende zwaarwegende reden is. Deze maatregel zal bij collega’s en omstanders het beeld oproepen dat u iets zeer verwijtbaars heeft gedaan. In de rechtspraak is geoordeeld dat slechts factoren, zoals…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Wedertewerkstelling

juli 23, 2013  |   Share:

Mijn werkgever heeft mij op non-actief gesteld. Wat nu?

Er is geen algemene regel in de wet opgenomen over de vraag of de werkgever verplicht is de werknemer tewerk te stellen. De vraag of de werkgever de plicht heeft om de werknemer te werk te stellen moet beoordeeld worden in het kader van het criterium…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Goed Werkgeverschap, Loonvordering, Non Actief, Wedertewerkstelling

januari 16, 2013  |   Share: