Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Verfijnd op Tag: uwv-toestemming

Binnen vier weken UWV

De Wet Werk en Zekerheid, die per in juli 2015 in werking trad, voorziet in een ontslagroute die afhankelijk is van de ontslaggrond. In het geval u wordt ontslagen vanwege bedrijfseconomische reden of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet de werkgev…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Bedrijfseconomische Redenen, Uwv Toestemming, Ww Uitkering, Ziekte

oktober 12, 2015  |   Share:

Ontslag om economische redenen. Nu is een ander aangenomen.

Ik had een vast dienstverband bij mijn vorige werkgever. Nu zit ik in de WW na ontslag om bedrijfseconomische reden. Vlak na mijn ontslag hebben ze iemand aangenomen voor hetzelfde werk. Het gaat om Poolse uitzendkrachten. Mag dat zomaar? UWV geef…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Uwv Toestemming, Wederindiensttredingsvoorwaarde, Wedertewerkstelling

september 13, 2013  |   Share:

Mag de werkgever na 5,5 jaar nu opzeggen zodat mijn arbeidsovereenkomst over een maand stopt?

Als u al vijf en een half jaar bij het bedrijf werkt, dan hebt u waarschijnlijk een vast contract. Als de werkgever u wil ontslaan zal hij dat moeten doen via het UWV (door het aanvragen van een ontslagvergunning), via de kantonrechter (die de arbeid…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Beeindigingsovereenkomst, Kantonrechter, Opzeggen, Opzegtermijn, Uwv Toestemming

maart 27, 2013  |   Share:

Ik ga niet akkoord met een beëindigingsovereenkomst tijdens ziekte en nu willen ze me eruit hebben en stoppen met loon betalen. Mag dit?

Als u ziek bent is het inderdaad niet aan te raden om een beëindigingsovereenkomst te tekenen, aangezien u dan hoogstwaarschijnlijk niet in aanmerking komt voor een uitkering. Indien u een vast contract hebt kan de werkgever u niet zomaar ontslaa…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Beeindigingsovereenkomst, Ontbinding, Uwv Toestemming, Ziekte

februari 13, 2013  |   Share:

Wat is voor een werkgever het verschil tussen ontslag met toestemming van het UWV en ontbinding via de rechter?

De werkgever kan toestemming aan het UWV vragen voor het ontslag of een ontbindingsprocedure starten via de kantonrechter. In het navolgende zal ik de belangrijkste verschillen toelichten. Een belangrijk verschil voor de werkgever betreft de ontsla…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Kantonrechter, Ontbinding, Uwv Toestemming

december 12, 2012  |   Share:

Kan je tijdens ziekte worden ontslagen met een ontslagvergunning van het UWV?

In principe geldt er een opzegverbod tijdens ziekte. De werkgever mag de werknemer dan niet ontslaan, ook al heeft hij een ontslagvergunning van het UWV. Dit opzegverbod geldt echter niet als de werknemer zich ziek heeft gemeld nadat de ontslagaanvra…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Uwv Toestemming, Ziekte

december 4, 2012  |   Share:

Ik heb een 0-uren contract voor bepaalde tijd, maar ik werk gemiddeld 20 uur per week, mag mijn werkgever mij ontslaan?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan in beginsel alleen tussentijds worden beëindigd als deze mogelijkheid schriftelijk is overeengekomen. Als deze mogelijkheid is overeengekomen, dan heeft de werkgever grofweg drie mogelijkheden om uw arbe…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Bepaalde Tijd, Uwv Toestemming

november 26, 2012  |   Share:

Kan mijn werkgever mij met toestemming van het UWV ontslaan?

De werkgever kan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Voor het verkrijgen van toestemming moet aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Als het UWV de werkgever toestemming geeft om u te ontslaan, dan mag de werkgever u ontslaan, maar de opzegt…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Ontslagvergunning, Uwv Toestemming

november 26, 2012  |   Share:

« Vorige12Volgende »