Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Verfijnd op Tag: ontbinding

Ik ga niet akkoord met een beëindigingsovereenkomst tijdens ziekte en nu willen ze me eruit hebben en stoppen met loon betalen. Mag dit?

Als u ziek bent is het inderdaad niet aan te raden om een beëindigingsovereenkomst te tekenen, aangezien u dan hoogstwaarschijnlijk niet in aanmerking komt voor een uitkering. Indien u een vast contract hebt kan de werkgever u niet zomaar ontslaa…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Beeindigingsovereenkomst, Ontbinding, Uwv Toestemming, Ziekte

februari 13, 2013  |   Share:

Ik heb een jaarcontract. Mag de werkgever mij ontslaan terwijl ik ziek ben?

Gaat het in uw situatie om een tussentijdse opzegging van uw jaarcontract of loopt uw jaarcontract af en wil de werkgever het niet verlengen? Met betrekking tot de eerste situatie geldt het volgende. Een contract voor bepaalde tijd, in uw geval een…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Beeindigingsovereenkomst, Ontbinding, Ontslagvergunning

januari 22, 2013  |   Share:

Ben ik verplicht om tijdens de procedure bij de rechter aan te geven dat ik waarschijnlijk een andere baan heb?

De werknemer die al tijdens de mondelinge behandeling in het kader van de ontbindingsprocedure is verzekerd van een andere baan, is verplicht dit te melden. Of u een meldplicht heeft hangt o.a. af van de mate van zekerheid van een andere baan en het …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Kantonrechter, Ontbindingsverzoek

januari 22, 2013  |   Share:

Kan ik tegen een beschikking van de kantonrechter over ontbinding in hoger beroep?

Als het gaat om een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter, dan zijn hoger beroep en cassatie in beginsel uitgesloten. Art. 7:685 lid 11 BW bepaalt dat tegen een beschikking krachtens dit artikel geen hoger beroep en geen cassatie kan worden inge…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Ontbinding

januari 9, 2013  |   Share:

Wat is voor een werkgever het verschil tussen ontslag met toestemming van het UWV en ontbinding via de rechter?

De werkgever kan toestemming aan het UWV vragen voor het ontslag of een ontbindingsprocedure starten via de kantonrechter. In het navolgende zal ik de belangrijkste verschillen toelichten. Een belangrijk verschil voor de werkgever betreft de ontsla…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Kantonrechter, Ontbinding, Uwv Toestemming

december 12, 2012  |   Share:

Heb ik na een dienstverband van 20 jaar recht op een ontslagvergoeding?

Dat ligt aan de wijze waarop het dienstverband eindigt. Wordt het dienstverband met wederzijds goedvinden beëindigd, middels een vaststellingsovereenkomst? Dan kunt u afspraken maken over een ontslagvergoeding en deze vastleggen in de overeenkomst. A…

Categories: Gouden Handdruk | Tags: Ontbinding, Ontslagvergunning, Wederzijds Goedvinden

november 19, 2012  |   Share: