Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Verfijnd op Tag: ziekte

Mijn werkgever zegt geen bedrijfsarts te hebben

Als je ziek blijft, moet je werkgever toch een bedrijfsarts inschakelen via een arbodienst.

Categories: None | Tags: Arbeidsvoorwaarden, Procedure, Ziekte, Ziektewetuitkering

december 19, 2016  |   Share:

Binnen vier weken UWV

De Wet Werk en Zekerheid, die per in juli 2015 in werking trad, voorziet in een ontslagroute die afhankelijk is van de ontslaggrond. In het geval u wordt ontslagen vanwege bedrijfseconomische reden of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet de werkgev…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Bedrijfseconomische Redenen, Uwv Toestemming, Ww Uitkering, Ziekte

oktober 12, 2015  |   Share:

Na 18 maanden ontslagen wegens ziekte

Tijdens ziekte geldt er een opzegverbod voor de werkgever. De werkgever mag dan twee jaar lang niet tot ontslag overgaan en is verplicht om een deel van het loon (70%) door te betalen. Ontslaat de werkgever u toch, dan kunt u binnen twee maanden bezw…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Ziekte

augustus 6, 2013  |   Share:

Ik ga niet akkoord met een beëindigingsovereenkomst tijdens ziekte en nu willen ze me eruit hebben en stoppen met loon betalen. Mag dit?

Als u ziek bent is het inderdaad niet aan te raden om een beëindigingsovereenkomst te tekenen, aangezien u dan hoogstwaarschijnlijk niet in aanmerking komt voor een uitkering. Indien u een vast contract hebt kan de werkgever u niet zomaar ontslaa…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Beeindigingsovereenkomst, Ontbinding, Uwv Toestemming, Ziekte

februari 13, 2013  |   Share:

Mag ik ontslag nemen (jaarcontract) tijdens ziekte?

Een jaarcontract loopt vanzelf af. U mag het contract alleen tussentijds beëindigen als deze mogelijkheid schriftelijk is overeengekomen. Als deze mogelijkheid is overeengekomen dan mag u tussentijds opzeggen, ook terwijl u ziek bent. U dient zich ec…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Opzeggen, Opzegtermijn, Ziektewetuitkering

januari 23, 2013  |   Share:

Ik ben al enige tijd ziek. Mijn werkgever wil mijn tijdelijke contract niet verlengen. Mag dat?

Ja, dat mag. Het opzegverbod tijdens ziekte is in deze situatie niet van toepassing. Het contract eindigt van rechtswege en het staat de werkgever vrij om te beslissen uw contract niet te verlengen.

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Bepaalde Tijd, Ziekte

december 5, 2012  |   Share:

Kan je tijdens ziekte worden ontslagen met een ontslagvergunning van het UWV?

In principe geldt er een opzegverbod tijdens ziekte. De werkgever mag de werknemer dan niet ontslaan, ook al heeft hij een ontslagvergunning van het UWV. Dit opzegverbod geldt echter niet als de werknemer zich ziek heeft gemeld nadat de ontslagaanvra…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Uwv Toestemming, Ziekte

december 4, 2012  |   Share: