Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Verfijnd op Tag: vast-dienstverband

Akkoord gaan met beëindigingsovereenkomst na vijf jaarcontracten?

Mijn contract loopt af op 30 april maar ik ben sinds begin november ziek. Nu word mijn contract niet verlengd en omdat ik hier al 5 jaarcontracten heb gehad krijg ik een ontslagvergoeding mee. De werkgever biedt een beëindigingsovereenkomst aan, maar…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Beeindigingsovereenkomst, Vast Dienstverband, Ziek

maart 4, 2013  |   Share:

Ik heb een vierde tijdelijk contract dat binnenkort afloopt. Volgens de wet heb ik een vast contract, maar ik ga liever gewoon weg. Mag dat?

Volgens de wet hebt u inderdaad een vast contract. De wet bepaalt namelijk dat wanneer meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, de laatste arbeidsovereenk…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Ketenregeling, Vast Dienstverband

februari 18, 2013  |   Share:

Waar heb ik recht op als ik eenmalig in 2009 een tijdelijk contract heb getekend, inmiddels vier jaar werk, maar mijn werkgever nu wil dat ik stop met werken?

In uw situatie is de eerste arbeidsovereenkomst waarschijnlijk stilzwijgend verlengd. Stilzwijgende verlenging betekent dat het contract wordt verlengd voor dezelfde periode en onder dezelfde voorwaarden, met een maximum van een jaar. De wet bepaalt …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Ketenregeling, Stilzwijgende Verlenging, Vast Dienstverband

januari 14, 2013  |   Share:

Klopt het dat werkgever een vast contract moet geven na achtereenvolgend een half jaar contract, een jaarcontract en een contract van drie jaar?

De wet bepaalt dat wanneer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan drie maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden overschrijden (eventuele tussenpozen inbegrepen), de laatste arbeidsovereenkomst …

Categories: None | Tags: Arbeidsovereenkomst, Ketenregeling, Vast Dienstverband

januari 7, 2013  |   Share:

Mijn tweede jaarcontract is vorige maand afgelopen maar ik heb aantoonbaar doorgewerkt. Heb ik nu een vast dienstverband of een tijdelijk contract?

De wet bepaalt dat wanneer de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de duur door partijen zonder tegenspraak wordt voortgezet, de arbeidsovereenkomst wordt geacht voor dezelfde tijd (ten hoogste een jaar) en onder dezelfde voorwaarden te zijn aa…

Categories: None | Tags: Bepaalde Tijd, Stilzwijgende Verlenging, Vast Dienstverband

december 17, 2012  |   Share:

Derde jaarcontract loopt bijna af. Moeten ze mij een vast contract bieden?

De werkgever is niet verplicht om u een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden. Het kan zijn dat de werkgever beslist om afscheid van u te nemen. Biedt de werkgever u wel een nieuwe arbeidsovereenkomst aan, dan is er sprake van een vast dienstverba…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Bepaalde Tijd, Vast Dienstverband

december 11, 2012  |   Share:

Mijn werkgever wil mij een vierde tijdelijk contract aanbieden. Kan ik hiermee akkoord gaan?

Ja, u kunt akkoord gaan. De werkgever mag in beginsel maar drie tijdelijke contracten aanbieden (tenzij in de CAO anders is bepaald). Als meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan…

Categories: None | Tags: Vast Dienstverband

december 10, 2012  |   Share: