Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Verfijnd op Tag: bepaalde-tijd

Mag de werkgever mij zonder reden ontslaan bij afloop contract?

Vanaf 01-04-2010 heb ik een baan. Kan mijn baas mij 31-03-2013 zonder reden ontslaan? Bij mijn functioneringsgesprek heeft hij nog gezegd dat ik in april 2013 een vast contract zou krijgen. Als ik het goed begrijp hebt u een tijdelijk contract da…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Bepaalde Tijd

maart 19, 2013  |   Share:

Mag een vast contract worden omgezet in een tijdelijk contract?

Sinds 2006 ben ik in dienst bij mijn werkgever op basis van een nul urencontract. Later hebben ze mij een parttime contract gegeven vanaf oktober met einddatum 27 januari 2013. Daarna kreeg ik weer een nul urencontract met max. inplanning van 12 uur …

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Bepaalde Tijd, Ragetlie Regel, Rechtsvermoeden Arbeidsomvang

maart 19, 2013  |   Share:

Melden dat contract niet wordt verlengd?

Mijn contract loopt af als ik met zwangerschapsverlof ben. Heb ik het recht om te weten of ik daarna terug mag komen? Helaas is het zo dat een tijdelijk contract van rechtswege eindigt. De werkgever hoeft vooraf niet kenbaar te maken of hij het con…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Bepaalde Tijd

maart 4, 2013  |   Share:

Als de werkgever mijn derde jaarcontract niet op tijd opzegt (opzegtermijn is een maand), heb ik dan een vast contract?

Het is van belang dat u uw arbeidsovereenkomst op dit punt goed naleest. Waarschijnlijk is het namelijk zo dat deze opzegtermijn geldt voor tussentijdse beëindiging. Uw contract loopt dan automatisch af. Maar als er echt specifiek een opzegtermijn va…

Categories: None | Tags: Arbeidsovereenkomst, Bepaalde Tijd, Opzeggen

januari 29, 2013  |   Share:

In mijn contract staat dat het tussentijds opzegbaar is. Mag de werkgever mij dan zomaar ontslaan?

U geeft aan dat in uw contract een mogelijkheid tot tussentijdse opzegging is opgenomen. De werkgever kan dan tussentijds opzeggen, maar dat kan niet zomaar. De werkgever heeft grofweg drie opties: beëindiging met wederzijds goedvinden, ontslagvergun…

Categories: None | Tags: Bepaalde Tijd, Tussentijdse Beëindiging

januari 29, 2013  |   Share:

Mijn 3e jaarcontract wordt niet verlengd, moet de werkgever dit schriftelijk opzeggen?

Uw jaarcontract loopt automatisch af. Voorafgaande opzegging is alleen nodig als dat schriftelijk is bepaald, bijvoorbeeld in uw arbeidsovereenkomst. Dat is meestal niet het geval. Het uitgangspunt is dus dat de werkgever niet schriftelijk hoeft op t…

Categories: None | Tags: Bepaalde Tijd, Opzeggen

januari 21, 2013  |   Share:

Hoeveel jaarcontracten mag een werkgever geven?

Volgens de wet mag een werkgever drie jaarcontracten geven. Het vierde contract zal dan een contract voor onbepaalde tijd moeten zijn. Van deze regeling kan echter bij CAO afgeweken zijn. Het is dus van belang dat u nakijkt of voor u een CAO van toep…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Bepaalde Tijd, Ketenregeling

januari 21, 2013  |   Share:

Mijn contract loopt bijna af maar de werkgever biedt mij pas over twee maanden een nieuw contract. Mag dat?

Ja, dat mag. De arbeidsovereenkomst loopt van rechtswege af en het staat de werkgever vrij het contract niet (direct) te verlengen. Als de werkgever u over twee maanden een nieuw contract aanbiedt dan telt deze door in de ketenregeling van arbeidsove…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Bepaalde Tijd, Ketenregeling

januari 15, 2013  |   Share:

« Vorige123Volgende »