Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Verfijnd op Tag: kantonrechter

Mag de werkgever na 5,5 jaar nu opzeggen zodat mijn arbeidsovereenkomst over een maand stopt?

Als u al vijf en een half jaar bij het bedrijf werkt, dan hebt u waarschijnlijk een vast contract. Als de werkgever u wil ontslaan zal hij dat moeten doen via het UWV (door het aanvragen van een ontslagvergunning), via de kantonrechter (die de arbeid…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Beeindigingsovereenkomst, Kantonrechter, Opzeggen, Opzegtermijn, Uwv Toestemming

maart 27, 2013  |   Share:

Ontslag na 26 jaar in dienst?

Kan ik na 26 jaar zomaar ontslagen worden? En heb ik dan recht op een ontslagvergoeding? Na 26 jaar kunt u niet zomaar worden ontslagen. Indien de werkgever u wilt ontslaan, zal hij daarvoor één van de volgende ontslagroutes moeten bewandelen: ee…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Beeindigingsovereenkomst, Kantonrechter, Ontslagvergoeding

maart 19, 2013  |   Share:

Kan de werkgever een procedure starten bij de rechter om mij tussentijds te ontslaan (jaarcontract)?

Ja, de werkgever kan een verzoek indienen bij de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Indien de arbeidsovereenkomst tussentijds wordt ontbonden, terwijl de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging niet is overeengekomen, zal het in de…

Categories: Gouden Handdruk | Tags: Ontslagvergoeding Kantonrechter, Tussentijdse Beëindiging

januari 22, 2013  |   Share:

Ben ik verplicht om tijdens de procedure bij de rechter aan te geven dat ik waarschijnlijk een andere baan heb?

De werknemer die al tijdens de mondelinge behandeling in het kader van de ontbindingsprocedure is verzekerd van een andere baan, is verplicht dit te melden. Of u een meldplicht heeft hangt o.a. af van de mate van zekerheid van een andere baan en het …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Kantonrechter, Ontbindingsverzoek

januari 22, 2013  |   Share:

Mijn baas wil mij ontslaan en geeft mij de keuze om zelf weg te gaan of om het via de rechter te regelen. Wat is het beste?

Allereerst raad ik u ten zeerste af om zomaar zelf ontslag te nemen. Het UWV zal u aanmerken als verwijtbaar werkloos en daardoor hebt u geen recht op een WW-uitkering. Laat u zich dus niet onder druk zetten door de werkgever. Een optie is wel dat …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Beeindigingsovereenkomst, Kantonrechter, Wederzijds Goedvinden, Ww Uitkering

januari 21, 2013  |   Share:

Krijg ik een ontslagvergoeding als ik word ontslagen via het UWV?

Het UWV kent geen ontslagvergoedingen toe. Dat betekent echter niet dat er geen mogelijkheden voor u zijn. Allereerst kunt u schriftelijk uw bezwaar maken tegen de ontslagaanvraag bij het UWV. U kunt zich hierbij laten bijstaan door een arbeidsrechtj…

Categories: Gouden Handdruk | Tags: Kantonrechter, Ontslagvergunning

januari 16, 2013  |   Share:

Wat is voor een werkgever het verschil tussen ontslag met toestemming van het UWV en ontbinding via de rechter?

De werkgever kan toestemming aan het UWV vragen voor het ontslag of een ontbindingsprocedure starten via de kantonrechter. In het navolgende zal ik de belangrijkste verschillen toelichten. Een belangrijk verschil voor de werkgever betreft de ontsla…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Kantonrechter, Ontbinding, Uwv Toestemming

december 12, 2012  |   Share:

Mijn werkgever heeft mijn ontslag ingetrokken. Heb ik recht op een ontslagvergoeding als ik zelf ontslag neem?

Het recht op een ontslagvergoeding hangt af van de situatie en de wijze waarop het dienstverband wordt beëindigd. Als u zelf de overeenkomst opzegt hebt u in beginsel geen recht op een ontslagvergoeding. Een andere mogelijkheid is dat u de arbeidsove…

Categories: None | Tags: Ontslagvergoeding Kantonrechter

december 11, 2012  |   Share:

« Vorige12Volgende »