Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Verfijnd op Tag: ontslagvergunning

Alsnog ontslagvergoeding krijgen?

“Kan ik alsnog ontslagvergoeding via kantonrechter krijgen na niet ondertekenen vaststellingsovereenkomst in verband met veel te lage ontslagvergoeding en vervolgens wel verleende ontslagvergunning door het UWV?” De mogelijkheid die u hebt is om e…

Categories: Gouden Handdruk | Tags: Ontslagvergunning, Schadevergoeding

februari 27, 2013  |   Share:

Ik heb een jaarcontract. Mag de werkgever mij ontslaan terwijl ik ziek ben?

Gaat het in uw situatie om een tussentijdse opzegging van uw jaarcontract of loopt uw jaarcontract af en wil de werkgever het niet verlengen? Met betrekking tot de eerste situatie geldt het volgende. Een contract voor bepaalde tijd, in uw geval een…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Beeindigingsovereenkomst, Ontbinding, Ontslagvergunning

januari 22, 2013  |   Share:

Krijg ik een ontslagvergoeding als ik word ontslagen via het UWV?

Het UWV kent geen ontslagvergoedingen toe. Dat betekent echter niet dat er geen mogelijkheden voor u zijn. Allereerst kunt u schriftelijk uw bezwaar maken tegen de ontslagaanvraag bij het UWV. U kunt zich hierbij laten bijstaan door een arbeidsrechtj…

Categories: Gouden Handdruk | Tags: Kantonrechter, Ontslagvergunning

januari 16, 2013  |   Share:

Er is een ontslagvergunning van het UWV, maar ik heb daarover nog niets gehoord. Kan dat?

Waarschijnlijk is er dan nog geen ontslagvergunning verleend. Als er een ontslagaanvraag bij het UWV is ingediend dan krijgt de werknemer namelijk een kopie van de ontslagaanvraag toegezonden. Ook krijgt de werknemer de gelegenheid om binnen twee wek…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Ontslagvergunning

december 3, 2012  |   Share:

Kan mijn werkgever mij met toestemming van het UWV ontslaan?

De werkgever kan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Voor het verkrijgen van toestemming moet aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Als het UWV de werkgever toestemming geeft om u te ontslaan, dan mag de werkgever u ontslaan, maar de opzegt…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Ontslagvergunning, Uwv Toestemming

november 26, 2012  |   Share:

Ik heb een vast contract. Mag mijn werkgever mij ontslaan?

Er zijn grofweg drie wegen die de werkgever kan bewandelen: een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV; de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden of aan u een beëindigingsovereenkomst aanbieden. Een ontslag op staande voet is al…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Ontslag Op Staande Voet, Ontslagvergunning

november 26, 2012  |   Share:

Heb ik na een dienstverband van 20 jaar recht op een ontslagvergoeding?

Dat ligt aan de wijze waarop het dienstverband eindigt. Wordt het dienstverband met wederzijds goedvinden beëindigd, middels een vaststellingsovereenkomst? Dan kunt u afspraken maken over een ontslagvergoeding en deze vastleggen in de overeenkomst. A…

Categories: Gouden Handdruk | Tags: Ontbinding, Ontslagvergunning, Wederzijds Goedvinden

november 19, 2012  |   Share: