Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Verfijnd op Tag: ontslag-op-staande-voet

Spaarzegels en ontslag op staande voet

Is achterhouden van spaarzegeltjes, hetzelfde als ‘stelen van de baas’ ? Ja. Dit is zelfs zo, als deze zegeltjes maar weinig waarde vertegenwoordigen. Het wegnemen van de zegels van de werkgever kan een dringende reden voor ontslag op staande voet …

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Diefstal, Integriteit, Ontslag Op Staande Voet, Ww Uitkering

december 5, 2016  |   Share:

Wacht niet te lang bij ontslag op staande voet

In het geval u op staande voet bent ontslagen, dient u binnen twee maanden een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. Uitsluitend bezwaar maken tegen het ontslag en in overleg treden met uw werkgever is onvoldoende. In het geval u te laat bent…

Categories: Onterecht Ontslag, Ontslag Procedure | Tags: Ontslag Op Staande Voet, Verjaringstermijn

oktober 12, 2015  |   Share:

Ontslag op staande voet, en nu?

Na 1 juli is er een belangrijke wijziging opgetreden in de termijn waarbinnen bezwaar moet worden gemaakt door de werknemer tegen het ontslag op staande voet. De werknemer die het oneens is met het ontslag op staande voet, moet de vernietiging verzoe…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Ontslag Op Staande Voet, Wedertewerkstelling

september 20, 2015  |   Share:

Ik heb mijn baas uitgescholden. Is dit een reden voor ontslag op staande voet?

Of er sprake is van een geldig ontslag op staande voet hangt zeer af van de omstandigheden van het geval. Het moet gaan om dringende redenen. Het uitschelden van uw baas hoeft (als het op zichzelf staat) niet te betekenen dat het ontslag geldig is. E…

Categories: Dreigend Ontslag | Tags: Ontslag Op Staande Voet

september 30, 2013  |   Share:

Op staande voet ontslagen. Wat moet ik nu doen?

Aan het einde van mijn werkdag werd ik bij mijn baas op kantoor geroepen. Daar werd mij een brief overhandigd, waarin stond dat ik op staande voet was ontslagen. Ik zou mijn niet aan een bedrijfsvoorschriften hebben gehouden. Dat is helemaal niet zo.…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Ontslag Op Staande Voet

september 26, 2013  |   Share:

Op staande voet ontslagen. Volgende dag biedt de werkgever een beëindigingsovereenkomst aan. Moet ik tekenen?

Allereerst raad ik u aan om u te verzetten tegen het ontslag op staande voet (onder andere vanwege de WW-uitkering. Bij een ontslag op staande voet hebt u namelijk geen recht op een WW-uitkering). U kunt dat doen door een aangetekende brief naar de w…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Beeindigingsovereenkomst, Ontslag Op Staande Voet

januari 16, 2013  |   Share:

Ik heb een vast contract. Mag mijn werkgever mij ontslaan?

Er zijn grofweg drie wegen die de werkgever kan bewandelen: een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV; de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden of aan u een beëindigingsovereenkomst aanbieden. Een ontslag op staande voet is al…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Ontslag Op Staande Voet, Ontslagvergunning

november 26, 2012  |   Share: